CESTA

Cesta pohanské eklektické čarodějnice

Možná už jste si všimli, že když o něčem píšu, napřed se snažím vysvětlit, co který pojem znamená. To není proto, že vás podezírám z neznalosti. To je kvůli mně, já si tak ujasňuji, o čem to vlastně mluvím.

Pohanství
Vypůjčím si definici pohanství z oficiálních stránek Pohanské federace (původní verze stránek):
Definice pohanství: Polyteistické nebo panteistické náboženství uctívající přírodu.
Definice pohana: Následovník polyteistického nebo panteistického náboženství uctívající ho přírodu.
Pohanský přístup má obecně tři základní aspekty. Uctívání přírody, Polyteismus: Polarita a různorodost, Uznání i ženské části božství.

Eklekticismus
Eklekticismus (z řeč.,lat. – vybírat) – obecně směr myšlení, kdy se jedinec nedrží hotových systémů, vzorů či děl, ale vybírá si z nich jen ty prvky, které se mu zdají být nejlepší, vhodné a prakticky použitelné a ty mísí k vytvoření vlastní koncepce v architektuře, hudbě, filosofii a ostatních uměních.
Způsob tvorby,vědecké nebo umělecké práce nahrazující nedostatek vlastní invence čerpáním z cizích vzorů, děl nebo starších období.

Čarodějnictví
Čarodějnictví je zjednodušeně řečeno souborem jednodušších magických praktik, některé čarodějnice k tomuto „čarování“ přidávají i jiné znalosti a dovednosti, a některého do svého čarodějnictví zahrnují i náboženské přesvědčení. Pro mne je čarodějnictví tím vším.

Etika
Etika je jakýsi souhrn mravních zásad. Domnívám se, že většina čarodějek není ani bílá ani černá. Čarodějky jsou barevné. Nu a moje etika se řídí známým heslem: „Co nechceš aby Ti jiní činili, nečiň Ty jim!“ Ale přidávám si k tomu dodatek: pokud někdo hrubě poruší tento pokyn vůči Tobě, neváhej a bez výčitek svědomí ho sekni drápem. Neopomíjím přitom zákon příčiny a následku.

Iniciace
(Více o iniciaci, zasvěcení a sebezasvěcení v ČAROPRAXI)
Použití psychedelických rostlin či bolestivých traumat, která duši vystřelí do „jiného“ světa, (která je tak běžná pro iniciaci mužů) nejsou pro ženská mystéria nutná. Ženská ega jsou životem přirozeně rozmělňována a není tedy zapotřebí je tak dramaticky vyprazdňovat, či zabíjet, jako je tomu u klasických iniciací mužů (dlužno poznamenat, že toto u některých žen v dnešní době přestává platit). U žen by měla iniciace probíhat pozvolna, ženská tajemství by se k nim měla dostávat v průběhu obyčejného života, prvním stupněm iniciace ženy je první menstruace. Další stupně: svatba (spíše snad první sexuální styk), narození dítěte, přechod. Ale existují i další přechodové ženské mezníky, kdy můžeme slyšet, cítit to tajemné zavolání. Stačí je jen vyslechnout. Přečtěte si například některé osobní výpovědi žen na stránkách bohyne.mysteria.cz.

Následuje zjednodušená osnova čarodějnictví jak ji používám, a kterou už nehodlám nijak podstatně rozšiřovat, jen zdokonalovat. Nechci se rozpliznout do všech možných směrů a oborů, a dělat všechno a vlastně nic pořádně. (To neznamená, že se o ostatní věci nezajímám...).

Poslání učitelky, vypravěčky, rádkyně
Obnovte v sobě dovednost vyprávění příběhů. Máme ji v sobě, i když někdy hluboko zasunutou. I já zavzpomínala na časy, kdy děti byly malé a na pohádky, které jsem četla nebo vyprávěla. Jako ženy nemáme k vyprávění příběhů nikdy daleko, stačí jen objevit jejich poselství, jejich ducha a předat je dál.
„Příběhy jsou lékem. Mají nesmírnou moc; nevyžadují od nás, že musíme něčím být, něco dělat, nějak se chovat – prostě pouze nasloucháme. Příběhy obsahují léčebné prostředky pro uzdravení či znovunabytí jakékoli ztracené psychické síly. Příběhy vyvolávají vzrušení, smutek, otázky, toužení a porozumění, které spontánně vynášejí ten který archetyp.“ Clarissa Pinkola Estét, Ženy, které běhaly s vlky
Příběhy nejsou jen léčivé, příběhy bývají i poučné, a můžeme v nich nalézt nejednu moudrou radu. Zatím se věnuji studiu pohádek, mýtů, příběhů a znovu se učím vyprávět, ale také i naslouchat. Příběhy, povídání a naslouchání k ženám prostě patří.

Léčitelství a znalost bylin
K ženské čarodějnické cestě neodmyslitelně patří znalost bylin. V evropském regionu to není jinak. Proto jsou nynější čarodějky tolik přitahovány k bylinkaření. Je to hluboko v každé z nás, ten pradávný instinkt z dob, kdy muži lovili zvěř a ženy se zaobírali rostlinami, jejich sběrem, poznáváním a užíváním. Po tisíciletí se ženy v této dovednosti zdokonalovaly. A i když jsme byly připraveny o mnohé z tohoto vědění, jakási náklonnost k „zelenému světu“ se v nás uchovala dodnes. Proto milujeme květiny, zakládáme zahrádky, sázíme byliny a pěstujeme domácí rostliny. Čarodějnice, která si věnuje léčení (léčitelství) by měla poznat, kdy stačí její pomoc a kdy je čas na důraznou výzvu k návštěvě lékaře (ať už je to odborník na tělo, či na duši). Ale i v tomto případě může čarodějka dál poskytovat svou pomoc, a to jako podpůrnou léčbu.
Čarodějnická znalost rostlin se netýká pouze léčivých, jedovatých a gynekologických bylin, ale současně se týká i schopnosti hovořit s duchy rostlin, schopnosti navazovat s nimi kontakt.

Návštěva jiných světů a jiných časů
Jiných světů je tolik. Jsou to naše vnitřní světy, které bychom měli objevovat jako první, můžeme navštívit i světy vnější, a to jak v současnosti, tak v minulosti a můžeme také poodhrnout roušku budoucnosti. Prostředků k poznávání těchto světů a časů je hned několik. Meditace, tarot, strom života, sny, a pro pokročilejší třeba šamanský trans či astrální cestování...

Bohové, či ještě lépe Svět plný bohů a duchů
"Animismus a polyteismus - "svět plný bohů a duchů", mocností různých forem, od přírodních duchů, duchů místa, přes duše zvířat až po bohy. Rozhodně nejdůležitější bod. Pociťování jejich přítomnosti a reálnosti je hlavní důvod, který mě k pohanství přivádí, protože jiné soudobé proudy posvátno takhle nevidí." Noira, Čarovné zrcadlo, Blog 7.11.2007
Osobně vidím Bohyni jako Velkou Matku – Bohyni Země, jako Lunární Bohyni a často i jako Temnou Bohyni. U Boha mi ihned „naskočí obraz“ Bůh Slunce, Pán lesů a Pan. Známé, a v čarodějnictví hojně používané panteony bohů najdete v Chaloupce v MYTOLOGII. V našem světě nejsme jen my a bohové. Je tu také plno bytostí a duchů (tím nemyslím jen duše zemřelých).

Poznání Síly předků
Tím nutně nemyslím POUZE rodinné předky. Síla předků vždy doprovází naši současnost, neboť bez minulosti by nebylo ani přítomnosti, ani budoucnosti. Měli bychom tuto Sílu poznat a chovat ji v úctě, je to vlna, která nás nese vpřed, je to síla, která vyživuje naše kořeny.

Vytvoření posvátného prostoru
Vytvoření oltáře a kruhu, vytvoření posvátného prostoru by měla zvládnout každá čarodějnice. Nejprve se nechte inspirovat knihami, internetem, zkušenostmi ostatních. Až nabudete trochu zkušeností a jistoty, spolehněte na sebe a vytvořte si svou variantu, tu si zapište do Magického deníku a už ji neměňte.

Atd...Studium dalších věcí
O těchto "dalších" věcech si musí každý pouvažovat sám, jistě do těchto "dalších" bude dobré zahrnout: práci na sobě (meditace, poznávání se, sny, očista, cvičení duchovní a občas i tělesná). Nástroje, pomůcky a jiné předměty (jejich význam, korespondence, jejich očista a jejich používání). Studium Tarotu (není to jediná divinační metoda). Základy astrologie. Přehled jiných směrů, které jsou s čarodějnictvím byť i vzdáleně příbuzné. Čtení všemožných knih zaměřených na „duchovno“ – které jsou obrovským zdrojem inspirace a povzbuzení.