PRAXE

Divinace

Divinaci si lidé vysvětlují jako „předvídání budoucnosti“. Dalo by se říct, že pravé věštění budoucnosti jsou okamžiky jasnovidectví či jasnozřivosti. A ani ty se nedějí tak, že nám běží před očima jakési filmové sekvence. Spíše jsou to všeobecně známé předtuchy o neštěstí či předtuchy o blížící se návštěvě, atp. Obrazové jasnozření je vzácné. Budoucí události přicházejí a vrhají na naši přítomnost „stín“ a ten pak ovlivňuje naše podvědomí a my tušíme věci předem. Ale to je jen část toho, co divinace skutečně znamená.
Literatura praví, že divinace je snaha objevit a porozumět skrytému. Divinaci lze používat například pro lepší orientaci v každodenních situacích. Divinace tedy rozplétá skryté předivo příčin, které vedly k situaci v níž se tazatel nalézá, sleduje okolnosti dané situace a její kořeny v minulosti, osvětluje možné cesty a východiska, které naznačují jaký směr mohou nabrat, s jakými překážkami a odměnami můžeme počítat na té které cestě. Není to film o tom, jak dotazovaná situace dopadne.
Výsledek divinace nenahrazuje rozhodovací schopnost a pravomoc tazatele, nepřenáší odpovědnost za budoucnost na věštbu, ale předkládá možnosti a jejich vlastnosti, např. hranice, překážky, ale i výhody a odměny.Do začátků:
Sama jsem začátečník a tak jsem poslechla radu, a zatím jsem tazatelem já sama, a nepoužívám divinaci pro druhou osobu.Divinací kontaktujete podvědomí tím, že obejdete nebo uspíte „vědomou mysl“ při rituálu a tím, že sledujete a manipulujete s pomůckami.
Při divinaci můžete narazit místo na „podvědomí“ ( nebo též vyšší já, psychickou mysl, ducha) na jinou entitu. Pak je třeba zjistit identitu dotazovaného a jeho odpovědím nevěřit. A nezapomínejte mít stále na paměti, že nejde o předem určenou a neměnnou budoucnost, ale že jde o možnosti.

Konkrétní divinační techniky:
Hodně čarodjnic používá k divinaci především různé druhy karet a také kyvadélko. Je ale spousta dalších divinačních systémů, technik a pomůcek, je potřeba vyzkoušet, které z nich Vám bude vyhovovat nejlépe.


Kyvadlo

Různé další


zpět