EGYPT


Historické vědy nemohou egyptský věk rozdělit do přesných mezidobí, protože už v prvních dochovaných zmínkách o Egyptu se tento jeví jako velice vyspělá země se vším, co má mít moderní civilizace. Měl pevnou státní zprávu, plnohodnotné písmo a překrásné umění. Rozvinutý Egypt tedy musel existovat již dlouho předtím, než získal věhlas v tehdejším světě. Existence starověkého Egypa je z ezoterního hlediska jedním z důležitých a tajemných úseků lidské historie. Odkud se vzala egyptská kultura, či kam sahají její počátky nevíme.
Co však víme je, že dějiny Egypta byly vždy těsně spjaty se Sluncem a s řekou Nil. Úrodné břehy této jedné z nejdelších řek světa umožnily postupně vznik prvního starověkého státu, ve kterém pak vzniklo množství nejdůležitějších objevů v historii lidstva. Byly zde vztyčeny monumentální kamenné stavby a vznikla zde svébytná civilizace, která trvala tisíce let. Starověcí Egypťané byli zruční řemeslníci, zemědělci, vědci, umělci a bájní stavitelé. Egypt byl zemí plnou magie, mystérií a náboženství.
V tzv. prehistorické době vznikly postupně z původních malých státečků dva silné, avšak znepřátelené celky – Horní Egypt (přibližně oblast od dnešního Asuánu po Káhiru) a Dolní Egypt (oblast Delty). Ke sjednocení těchto dvou států došlo někdy kolem roku 3100 př.n.l., kdy začíná období tzv. faraonského Egypta, které trvalo až do r. 332 př.n.l.
V roce 332, kdy vítězně vstoupil do Egypta Alexandr Veliký, nastává tvz. Doba Alexandra Velikého a Ptolemaiovská éra – 332 – 30 př.n.l. Alexandr Veliký se zdržel v Egyptě jen krátce, svými činy se však nesmazatelně zapsal do dějin starého Egypta. Jeho vládou začala epocha převratných změn. Ze země uzavřené pouštěmi se Egypt stal středomořskou zemí s velkým námořním loďstvem, prvořadou vojenskou velmocí a novým, skvělým střediskem, ne už pouze egyptské, ale i řecké kultury, která se zde obohatila o četné egyptské prvky.
Po Alexandrově smrti (323 př.n.l.) získal vládu nad Egyptem jeho vojevůdce Ptolemaios, který se prohlásil králem a založil dynastii, která vládla přes čtvrt tisíciletí. Poslední z této dynastie byla snad nejpopulárnější osobnost egyptských dějin – Kleopatra VII., která se snažila všemi prostředky, bohužel však neúspěšně, uhájit nezávislost Egypta na Římanech. Když všechny její plány selhaly, spáchala v r. 30 před n.l. sebevraždu, s její smrtí zmizel starověký Egypt….…následoval rychlý úpadek… Egypt byl pleněn materiálně i duchovně… Římany, Araby, Francouzi, Turky, Brity, křesťany, islámem, kapitalismem, socialismem … jaká velká a nenapravitelná škoda pro celé lidstvo.

Zpět