UKÁZKA Z KNIHY


Elizabeth Brooke, Kniha stínů
Čarodějnictví: Oslava
OLDAG, 1998

Nakladatelství OLDAG: www.oldag.cz
(kniha je rozebrána, lze ji ojediněle najít v kamenných a internetových antikvariátech)Výňatek z úvodu:

Čarodějnice jsou polymorfní osoby, volně vytvořily stejně smýšlející národ, který má společnou víru a praktiky. Z velké části oslavují osm svátků a třináct úplňků. Většina se jich účastní různých druhů věštění a má znalosti o astrologii. Mnohé ovládají nauku o rostlinách a možná jsou zahradnicemi.
Neexistuje jedna forma čarodějnictví a ne všechny čarodějnice uctívají Bohyni těmi způsoby, které jsem popisovala, některé například uctívají Boha jako mužskou polaritu Bohyně. Ale naše duchovní praktiky nejsou určeny k tomu, aby nahradily Boha Otce Matkou Bohyní jako hierarchický systém. Místo toho věříme v imanenci Bohyně. Tato víra vidí vše jako posvátné a žádný čin není ceněn více než ten druhý.
Čarodějnictví úzce souvisí s přirozeným světem a vědmy využívají cyků jak slunce, tak i měsíce jako prubířských kamenů a informačních bodů pro svůj vlastní cyklický vývoj. Měsíc je životu ženy blízký a její cykly odrážejí cykly této tajuplné planety…