UKÁZKA Z KNIHY


Don Miguel Ruiz, Čtyři dohody
Pragma, 1997

Pragma: www.pragma.cz
(knihu lze jednoduše najít pomocí vyhledávače v různých knihkupectvích, i s popisky, i s různou cenou)


Čtyři dohody

Nehřešte slovem
Hovořte jako osobnost. Říkejte jen to, co si myslíte. Vyhýbejte se užíváním slova proti sobě nebo pomlouvání druhých. Užívejte sílu slova jen ve jménu pravdy a lásky.

Neberte si nic osobně
Nikdo nedělá nic kvůli vám. Co druzí dělají je projevem jejich vlastní situace a snů. Když budete imunní proti názorům druhých, nestanete se obětí zbytečného utrpení.

Nevytvářejte si žádné domněnky
Nalezněte odvahu klást otázky a vyjádřit to, co skutečně chcete. Komunikujte s ostatními tak jasně, jak jenom dovedete, abyste se vyhnuli nedorozuměním, smutku a dramatům. Pouze touto jedinou dohodou dokážete zcela změnit svůj život.

Dělejte vše tak, jak nejlépe dovedete
Vaše činnost se mění od okamžiku k okamžiku: bude vypadat jinak, když jste nemocní, než když jste zdraví. Dělejte však za všech okolností vše, jak nejlépe dovedete, a vyhnete se zbytečným soudům a lítosti.

Kapitoly o čtyřech dohodách jsou mnohem obsáhlejší a předchází je zajímavé povídání o tom, co nám vlastně brání v tom, abychom se přijali takoví, jací jsme a abychom si dokázali začít projevovat sebelásku, kterou tolik potřebujeme.


zpět