UKÁZKA Z KNIHY


Ellen Evert Hopmanová, Druidský herbář
VOLVOX GLOBATOR, 2006

VOLVOX GLOBATOR: www.volvox.cz
(pokud máte zájem, knihu lze jednoduše najít pomocí vyhledávače)
Výňatek z kapitoly Posvátné háje a cykly

Ústřední roli v druidských obřadech hrají posvátné stromy, zvláště duby. Dub je uctíván pro svou velikou moc a všestrannost, jakož i pro své praktické a léčivé vlastnosti. Charakteristické pro tento strom je, že jeho kořeny rostou do hloubky, rovné výšce stromu nad zemí. Proto se dub stal symbolem vyrovnaného života, s korunou v nebeských sférách a kořeny pevně v zemi…..
… Často stojí u posvátných studní posvátné stromy, jako je hloh nebo líska. Má se za to, že studnu i strom oživuje týž duch. Dá se říci, že studna představuje ženskou energii, kdežto strom mužskou. Hlohy osamoceně stojící na svazích u studní prý označují vchody do posvátných návrší.
Druidi tradičně pokládají vodu za bránu do Zásvětí. V Čechách, v duchcovském vřídle nedaleko Lahoště v roce 1882, byl nalezen bronzový kotel se dvěma tisíce předměty, většinou náramky a sponami….


zpět