UKÁZKA Z KNIHY


Jaromír Kozák, Hermetismus
Tajné nauky starého Egypta - přeložil, úvodní pojednání a poznámky napsal Jaromír Kozák.
Eminent, 2002

Eminent: www.eminent.cz
(pokud máte zájem, knihu lze jednoduše naleznout vyhledávačem)
Výňatek z kapitoly: Rozprava svrchované mysli s Hermem

Svrchovaná mysl:
Můj synu, poslyš tedy o Čase:
Bůh, Eón, Vesmír, Čas, Nadcházející
(se k sobě mají tak)
Bůh vytváří Eón,
Eón vytváří Vesmír,
Vesmír vytváří Čas
a Čas vytváří Nadcházející.
podstatou Boha je Dobro,
podstatou Eónu je stejnost,
podstatou Vesmíru je řád,
podstatou Času je změna
a podstatou Nastávajícího je život.
Projevy Boha jsou Mysl a Duše,
projevy Eónu jsou Nesmrtelnost a Trvanlivost,
projevy Vesmíru jsou totožné s obnovováním a obnovování s náhradou,
projevy Času jsou vzestup a sestup,
projevy Nastávajícího jsou kvalita a množství.
Eón je tedy v Bohu,
Vesmír je v Eónu,
Čas je ve Vesmíru,
a následující je v Čase.
Eón nehybně stojí vůči Bohu,
Vesmír se pohybuje v Eónu,
Čas plyne ve Vesmíru,
K Nadcházejícímu dochází v Čase.


zpět