UKÁZKA Z KNIHY


Zuzana Antares, Malá škola čarodějnictví
Spiral Energy, 2002

Nakladatelství Spiral Energy: www.magick.cz/spiral
(pokud máte zájem, knihu lze jednoduše najít pomocí vyhledávače)
Výňatek z Kapitoly třetí Prostředky a cíle

Cíle a prostředky budou pojednávány společně – jestli jste pozorně četli předcházející řádky, dobře víte proč. Připomenu: „Mužská existence klade důraz na pohyb, směr, na výkon a dosažení cíle, kdežto u ženy jde o stálé a neměnné trvání.“
Cíl je mužská kategorie uvažování, spojená velmi úzce pojmem čas nebo směr. Do čarodějnictví, které rozvíjí vše ženské, proto nepatří.
Čarodějnictví tak nemůže mít žádné cíle, jak jsou běžně rozuměny, ale bude popisovat trvalý stav. Bude formou bytí na tomto světě, která vyjadřuje bezčasovost, která prostě je. Namísto cíle a směru půjde vždy o prostor.
Velmi jednoduše mohu prostředek-cíl čarodějnictví definovat jako Být ve shodě sama se sebou. Jinými slovy máte dělat to, co si myslíte, čili jednat přímočaře, upřímně a věřit svému srdci. Jen tak se stane, že vaše vnitřní síla přestane být blokována analytickou činností ysli a osvobodí se. A pak se spojíte se svou Pravou podstatou.