UKÁZKA Z KNIHY


Jeane Ruladová, Rituály a magické předměty
FONTÁNA, 2004


FONTÁNA webshop: www.fontana.ws
(knihu však ve fontana.ws nemají, ale lze ji najít pomocí vyhledávače v různých knihkupectvích, i s popisky, i s různou cenou)
Z této knihy mě velmi inspirovala kapitolka Skříňky předků, ze které je těchto pár ukázek:

Ve slově předkové je obsaženo vše, co bylo před tím.
Poučíš-li se z minulosti, pak nebyla zbytečná.
To staré ať v klidu odpočívá, doprovázejíc to nové.
O své kořeny máš v úctě pečovat.
Chraň síly svých předků, pak tě v budoucnu mohou varovat.

Šamani, čarodějnice, druidové i dávní léčitelé věděli o silách předků. Předkové byli vyvoláváni v dobrých i špatných časech, existovaly skříňky a posvátné místa, které byly věnovány pouze předkům. Tam se s nimi mohlo rozmlouvat, využívat jejich sílu, prosit je o radu, ochranu, či vedení v různých záležitostech.
V dnešní kultuře žijeme často odříznuti od minulosti a zcela orientováni na budoucnost. Naše hesla jsou: lepší, mladší, krásnější, vitálnější. Mnohé, co takto vytvořenému ideálu neodpovídá, společnost odsouvá stranou a neuznává. V této atmosféře působí síly předků, síly minulosti chaoticky, bez souvislosti, jako něco neznámého.
Skříňka předků, místo pro předky pomáhá vybudovat a zachovávat kontakt s kořeny, se silami krve. Zde je možné léčit kořeny a využívat energie, které už byly v minulosti vybudovány, abychom je nově orientovali na budoucnost.

Následují „podkapitolky“:
K čemu slouží skříňky předků
Osobní skříňka předků
Cesta k předkům


zpět