UKÁZKA Z KNIHY


Ted Anrews, Magie pro každého
Železný, 1999

Nakladatelství Ivo Železný: www.iz.cz
(kniha je rozebrána, lze ji ojediněle najít v kamenných a internetových antikvariátech)Výňatek z úvodu:

Učení kabaly nám nabízí systematický a logický pohled na universum, jeho vývoj a energie v něm působící. Ten nám umožňuje soustředit tyto energie způsobem mnohem tvořivějším a blahodárnějším. Vede nás k těm schopnostem, které probouzejí vyšší tvořivé síly v životě.
Kabala je tradičně uváděna jako učení tajemné a veskrze složité. Při prvním setkání snad může vylekat množstvím myšlenek, rozmanitostí sil a jejich vzájemných vztahů a užití. Nezapomínejte však, že kabala není než mapou, a pro začátečníka je tedy záhodno držet se hlavních cest tak dlouho, dokud se d nimi dostatečně neseznámí. Pak je možné vydat se i ostatními směry. Pohybovat se podle mapy je obtížné, jen pokud se snažíme pobrat najednou víc, než jsme schopni unést.
Nečekali bychom od žáka páté třídy, že bude chodit na přednášky z teoretické fyziky. Obdobně ani od učedníka kabaly nelze očekávat, že bude znát veškeré cesty a trasy této mapy. Mapy, která nás dovede k cennému sebepoznání a to na všech úrovních – fyzické i citové, duševní a duchovní. Svou podstatou jde vlastně o snahu veškeré síly, formy a aspekty působící v univerzu i v duši člověka jistým způsobem rozlišit a uspořádat, tak aby mohly být uvedeny v soulad.
Jedinečnou vlastností této mapy,nazývané kabalistický strom života, je schopnost přizpůsobit se každému jednotlivě. Stane se natolik komplikovanou a složitou, nakolik jí to dovolíme. Už to samo o sobě je magické!