TEORIE

Kyvadlo

Úvodem bych chtěla jen říct, že jsem použila některé pasáže z knihy Kyvadlo praktická kniha od Markuse Schirnera.(Nechce se mi vymýšlet, co už bylo vymyšleno.) Podle této knihy jsem při prvních krůčcích s kyvadlem postupovala. Sehnat si nějakou literaturu doporučuji všem, kteří chcete začít pracovat s kyvadlem a nemusí to být zrovna tato kniha. Na trhu a v knihovně jsem jich objevila hned několik.Obecně
Každý člověk je v zásadě schopen pracovat s kyvadélkem a proutkem. Jen málo důvodů zmenšuje tuto schopnost, proto dva důležité body na začátek:
1. Cvičit, cvičit, cvičit jako ve škole začíná všechno prvním krokem a mistry se stáváme jen neustálým cvičením a zkoušením.
2. Chyby patří k procesu učení. Žádný výsledek není bezchybný, když ovšem člověk na sobě pracuje bez egoistických myšlenek, pro blaho druhých nebo z důvodů duchovního zrání, budou výsledky práce s kyvadélkem jisté, jasné a spolehlivé.
Jen praktickou prací se naučíte zacházet s kyvadélkem nebo s proutkem. Postupujte krok za krokem a pročtěte si následující základní myšlenky k tomuto rozsáhlému tématu.

Základní myšlenky
1. Duchovní a duševní stupeň vývoje člověka se zrcadlí i v jeho výsledcích s kyvadélkem.
2. Stupňování vlastní senzibility zvyšuje schopnost práce s kyvadélkem. Čím citlivěji vnímáte své okolí, tím přístupnější a preciznější budou vaše výsledky s kyvadélkem.
3. Kontakty s jinými lidmi a jemněhmotnými věcmi stejně jako spojení s vyššími duchovními světy vyžadují osvobození od egoismu. Pracujte s kyvadélkem jen z následujících důvodů:
- k procvičení ducha
- z opravdové touhy po poznání jen kvůli pravdě
- nesobecky, abyste pomohli jiným lidem nebo bytostem
- k udržení vlastního zdraví
4. Nikdy nepracujte z EGA
5. Nikdy nepracujte s kyvadélkem, abyste se předvedli před ostatními lidmi a nikdy nepředpovídejte do budoucnosti.
6. Buďte vždy soustředěni na problém nebo na položenou otázku. Jen když jsou tělo a duch zajedno, může kyvadélko ukázat správné výsledky.
7. Stále se přezkušujte a nikdy nepovažujte žádný výsledek za bezchybný.
8. Vnitřní pokora a vděčnost tak jako zdravý kus úcty před kosmickými silami, s nimiž zde přicházíme do styku, by měly být vždy součástí práce s kyvadélkem.

Jaké kyvadélko byste měli používat?
Nezáleží tolik na kyvadélku, ale na člověku, který s ním pracuje. Můžete si kyvadélko zakoupit nebo vyrobit. Vezměte nit či řetízek a zavěste na něj knoflík, šroubek, korek, cokoliv.

První kroky
Držte kyvadélko uvolněně za horní konec nitě mezi palcem a ukazovákem. Délka niti je asi 15 cm.
Ruka visí volně v zápěstí, loket spočívá na stole, ostatní prsty jsou volně. Trup a záda vzpřímené, nepřekřížená chodidla na podlaze. Druhá ruka leží volně na stole. Dech je klidný.
Dopředu se postarejte abyste nebyli vyrušováni.
Nepracujte s kyvadélkem, když jste unavení, v napětí nebo nemocní.
Ze všeho nejdřív musíte zjistit, jaký pohyb kyvadélka znamená ANO a jaký NE. Držte kyvadélko a zeptejte se: Co znamená ANO? A pak co znamená NE. Od toho co zjistíte, již se neodchylujte. Můžete zkoušet rozpohybovat kyvadélko vůlí, námětů na cvičení vás samotné jistě napadne dost.

Tak si procvičujte různé úkoly, na to je opravdu nejlepší sehnat si nějakou knížku. A když už jste si něco procvičili, můžete si sestavovat různé diagramy. Nejčastější tvar diagramů je kruhový, kyvadélko necháte viset do středu a ono vám pak kývavým pohybem ukáže „správnou“ volbu. Mně ale kruhové diagramy nevyhovují, protože nikdy nevím, jestli platí ta anebo protilehlá možnost. Tak používám půlkruhy a je to.

To jsou tedy opravdu ty nejzákladnější základy, tak cvičte, veďte si záznamy, kupte nebo vypůjčete si nějakou literaturu … a výsledky se brzy dostaví.zpět