ČAROPRAXE


Posvátný prostor - kruh

Vytvoření kruhu bude pro vás pravděpodobně první magický akt. Je to akt fyzický a mentální. Nejde jen o to odříkat a udělat přesný rituál, musíte zapojit i své srdce.
Magický kruh není zapotřebí pokaždé, ale nic nepokazíte, když jej bude užívat vždy. Časem vám intuice napoví, kdy je ho zapotřebí a kdy ne.

Vytvořením magického kruhu si vytvoříte zvláštní místo – posvátný chrám, obranný val, místo velké síly.
Rituál kruhu provádějte vždy pečlivě a úplně, až budete zkušenější, můžete rituál zkrátit, nebo ho provést jen ve své hlavě. Kruh vyznačte čímkoliv – provázkem, křídou, bylinami, pískem, kamínky, budete ho později „obtahovat“ energií, kterou budete vysílat prstem, hůlkou či athame. Připravte oltář – cokoliv rovného, kam si přichystáte nástroje a další pomůcky. Takže máme kruh a oltář, vyznačené světové strany pro elementy. Kruh můžete očistit vymetením košťátkem, vykouřením, pokropením svěcenou vodou.

.. a rituál může začít. Pravda však je, že už dávno započal…
Vždy „přivítejte“ čtyři světové strany, nebo čtvrtiny kruhu, nebo elementy, nebo ochranné bytosti, archanděly, totemová zvířata nebo co já vím co zvolíte? Choďte kolem kruhu a v každé čtvrtině přivítejte „Vládce čtvrtiny“. Připravte si na to nějaké verše, nebo se nechte inspirovat literaturou. Můžete mluvit nahlas, ale pokud vám to překáží i šeptem, v případě nouze i v duchu. „Vládci čtvrtin“ jsou přivítáni a tvoří energii, kterou můžeme chůzí či tancem 3x podél hranice kruhu ve směru hodinových ručiček (deosil) zhustit a posílit jí svoji osobní sílu. Pak usedněte do středu, zavřete oči a prožijte si kruh kolem sebe, jako by to byl kruhový magický koberec chvějící se energií, jen jen odletět vzít vás na tajná magická místa, blíž bohům. Ztište co nejvíc své tělo, ale smysly nenechte podřimovat, staňte se více vědomými než obvykle. Později v tomto místě budete provádět své čarodějnické umění. Za pár minut vstaňte (postupně můžete dobu prodlužovat, ale zpočátku jen pár minutek) a opačnou cestou odviňte energii a jednotlivě se zastavte u „Vládců čtvrtin“, poděkujte jim za přítomnost a uctivě se rozlučte. Žádné příkazy a vypuzování. Nějakým jednoduchým způsobem se „vraťte zpět na zem“ líbí se mi wiccanské „Koláče a víno“ a pak definitivně rozpusťte kruh. Tento závěr je pro Vás důležitý, řádně ukončený rituál znamená snížení rizika, že na vás ulpí nechtěné energie a podobně.