BOHOVÉ

Mnoho autorů se pokusilo řecké bohy rozdělit podle různých klíčů, zde je jeden z nich:
Prvotní božstva
Olympští bohové
Vodní bohové
Podsvětní bohové
Ztělesněné koncepty
Další bohové a polobohové (uvádím jen několik chronický známých)
Hrdinové (Heróové)
Bájní tvorové

Prvotní božstva
Chaos, Gaia, Aithér, Eros, Erebos, Nyx, Tartaros, Hémerá, Úranos, Pontos, Okeános, Titáni, Hélios, Okeánovny, Seléné, Éós a další …

Olympští bohové
Olympských bohů je 12, a jsou to: Zeus, Héra, Hestia, Démétér, Afrodíta, Athéna, Apollo, Artemis, Arés, Hefaistos, Hermés, Dionýsos, Hádes, Poseidón. Pokud jste napočítali bohů 14, počítali jste správně. K Olympským bohům jsou přiřazeni Hádes a Poseidon, i když na Olympu nežijí.

Vodní bohové
Poseidon, Okeános, Nereus, Glaukos, Amfítríné, Trítón, Próteus, Nereovny.

Podsvětní bohové
Hádés, Persefoné, Erínie, Thanatos, Hypnos, Hekaté, a další - například bohové spánku a snů.

Ztělesněné koncepty
Múzy, Nemesis, Charitky, Eros, Themis, atp…

Další bohové a polobohové
Pan, Asclepius, Nymfy, Dryády - lesní nymfy, Najády – vodní nymfy a možná ještě nějaké doplním.

Zpět