ÚVOD

Řeckých mýtických postav je na tisíce (vždyť jen Okéanoven je přes tři tisíce), jedny jsou významnější, druhé méně, ale všechny jsou pozoruhodné a spojují se s nimi zajímavé osudy a příběhy. Nebudu zbytečně plýtvat místem, časem a úsilím na nějakou rozsáhlou práci, když na stránkách encyklopedie wikipedia je řecká mytologie zpracována dost dobře. Dokonce si dovolím vynechat i části o těch postavách řecké mytologie, které nejsou nejvýznemnějšímí bohy, jako jsou bájní tvorové, spousta nižších bohů a polobohů a hrdinů (jimž se též říká heróové).


Protože Chaloupka je tu pro moje potěšení a vaší inspiraci, berte i tuto část Chaloupky jen jako podnět k dalšímu hledání, a k dalšímu studiu.

Poznámka k psaní jmen:
Jména zde uvádím chvíli s čárkami a chvílemi bez čárek. Ono je obojí správně, ale jména s dlouhými samohláskami věrněji vystihují podobu jmen v původním řeckém znění. Ale mám některé jména tak vžitá s těmi krátkými samohláskami, že mi to občas někde ujelo.Zpět