ČAROPRAXE


Rituály

Jsme-li začínající Hledající jsme především nabádáni k vykonávání rituálů, k uctívání bohů, k dodržování rytmů Kola roku. Návodů jak udělat ten který rituál najdeme dosti, ale položili jsme si někdy otázku proč rituály dělat?
„Hledáme“ abychom uspokojili a „pozvedli“ svého rozjitřeného nespokojeného ducha. A rituály tu jsou, aby nám v tom pomohly.
Co je vlastně rituál? Stručně je rituál dle slovníku cizích slov:
- obřadní úkon
- pevná pravidla významného aktu
Rituál je tedy obřadní úkon, kterým vykonáme nějaký významný akt. Rituály mohou být náboženské, magické, životní (významné i všední), oslavné, předělové, cyklické i jednorázové, atd, atd….

Proč dělat rituály?
Rituály jsou našimi pomocníky, od těch drobných až po ty slavnostní. Měli bychom jimi například předělovat všední a posvátný čas i prostor, vítat a loučit se s ročními obdobími, oslavovat naše Bohy, ctít naše předky, naše domácí bůžky, přírodní duchy, provádět magii, opouštět některá údobí našeho života a do jiných vstupovat….
Díky rituálům budou přechody mezi výše jmenovanými událostmi - či jejich přijetí nebo uskutečnění - pro nás jednodušší a dají jim smysl a význam. Správný rituál by měl působit hluboko v nás, měl by se dotknout našeho podvědomí (či nadvědomí – chcete-li) a tak působit na našeho ducha přesně za tím účelem, za kterým rituál konáme.

Jak „dělat“ rituál?
Návodů je k mání dost, ale ne vždy jsme upozorněni na fakt, jak důležitý je náš „niterný“ (hrozné slovo) přístup k obřadu. Rituály jsou jen formou - a bez naší náležitě prožité a procítěné účasti, „bez účasti našeho srdce“ - nás rituál nedokáže proniknout a naplnit našeho ducha. Pozor na nebezpečí, že se rituál může stát jen pouhým prázdným zvykem. Zvykem, který nás spíš zotročí, než aby plnil svůj účel. (Jako cvičení bych doporučila úvahu nad běžnou „občanskou“ oslavou některých svátků, třeba „vánoc, velikonoc či dušiček“ – je to posvátný obřad, který lidi naplňuje a povznáší, anebo je to pro většinu otrava, komerce a prázdná forma bez obsahu?).
Abychom tedy nesklouzli k prázdné formě, nebojme se některé rituály upravit ( to neplatí u některých tradičních magických rituálů, ale do těch se jako začátečníci stejně pouštět nebudeme). I samostatně praktikující si budou muset některé rituály poupravit. Při úpravách se držme původní osnovy, a taky si ujasněme co vlastně děláme a proč, jaký je účel rituálu. Vzor, podle kterého svůj rituál upravujeme, musíme důkladně prozkoumat, prostudovat, upravit, vše zapsat a provést … a pokud se rituál osvědčil, tak si ho nezapomeňme dobře uložit pro příště.

Co „slavit“?
Rytmy času a bohů – vnímání rytmů času máme v dnešní době značně pošramocené, jednoduchý rituálek předělu dne a noci nás vedlejším efektem může zbavit potíží se spánkem, a oddělme si třeba i pracovní a odpočinkovou část týdne po vzoru křesťanů a vyčleňme si část pro duchovní záležitosti, mnoho z nás už zná a využívá k různým účelům měsíční fáze, „lunární“ období bohyně (tzv. esbaty), slavme také roční období v podobě slunečních fází, tím se dostáváme ke Kolu roku – to jsou „solární“ božská období (tzv. malé a velké sabaty). Mimo božské oslavy pevně stanovené rytmy ročními, měsíčními, týdenními a denními, uctívejme rituálem Bohy kdykoliv máme potřebu…
Člověčí záležitosti – narození, dospělost, léčení, ženská mystéria, mužská mystéria, smrt;
Posvátno – očista, prostor, bohové, duchové;
Čarování – magické rituály;
Jistě je spousta dalších, inspirujte se knihami, internetem, jinými pohany, napište si svoje povídání o rituálech, jaký mají splnit účel, proč vlastně chcete rituály dělat a co od nich očekáváte, co chcete slavit, kdy a jak … udělejte si svůj vlastní přehled rituálů.

Udělejte si svůj posvátný kalendář a zapracujte do něj např.:
- přehled svátků Kola roku (se záznamem rituálů);
- přehled (i záznam) jiných rituálů s pevnou dobou jejich konání (např. ranní uctění Bohyně/Boha/domácího bůžka či skřítka, večerní motlitba);
- přehled (i záznam) rituálů, které nemají pevné datum či dobu;
- úplňky (ty budou každý rok jiné, tak třeba jen jejich význam a přiložit na každý rok kartičku s daty důležitých fází);
- pranostikyv
- jiná důležitá data – např. kdy sbírat které bylinky, kdy se začít dopředu připravovat na některé události (nasbírat proutky, vysít semínka, sehnat výzdobu, připravit obětinky, něco koupit …).

Poznámka
Celá Chaloupka je o eklektickém čarodějnictví, na tomto místě Vám to opět připomínám.
zpět