TEORIE

Různé

Runy
Runy jsou prastarým písmem severských národů. Je to vlastně série znaků a symbolů, nikoliv písmo jako takové. Run rozeznáváme několik druhů, nejznámější jsou germánské a anglosaské. Runy se využívají k divinačním účelům, ale dají se použít i jako magické amulety. Pokud chcete o runách vědět víc, znát jejich názvy a symboliku, vyhledejte si informace od těch informovanějších.

   


Tattvy
V klasické indické filosofii jógy se 4 živly a duch nazývají TATTVY. Se symbolikou tattev se dá pracovat cestou tattvických karet. Tattvami se zatím nezabývám, tak zde předhodím jen hrubý přehled.

země – PRITIVI ..žlutý čtverec, na kartě má purpurové pozadí
voda – APAS .....stříbrný půlměsíc, na kartě má černé pozadí
vzduch – VAJU ...modrý kruh, na kartě s oranžovým pozadím
oheň – TEDŽAS ...červený trojúhelník, na kartě má zelené pozadí
duch - ÁKÁŠA ... černý ovál, na kartě zelenožluté pozadí

To je pět základních karet. V sadě existují i další karty, kdy do základního symbolu je vložen další menší symbol zbylých tattev. Například do čtverce země je vepsán půlměsíc vodního aspektu (bláto, tekutý písek) nebo do vody je vepsán zemský aspekt (led) atd…

Tattvické karty si můžete zhotovit sami. Buď si je namalujete (doporučené akrylové barvy), mě zase napadl dětský barevný samolepicí papír.

Pokud máme karty, můžeme s nimi začít pracovat. Začneme je studovat opřené o bílé pozadí ve směru korespondujícím s danou kartou, začínáme s kartou pritivi, pak s dalšími základními kartami. Zpočátku jen pár minut denně a zvolna. I zde platí pravidlo „nespěchat“.

Psaní této kapitolky mě samotnou inspirovalo. Brzy si vyrobím tattvické karty.
zpět