ČAROPRAXE


Velké a malé svátky – sabaty
(čerpáno z mých oblíbených knih)Malý svátek – YULE 21.12. – zimní slunovrat – Vánoce
Ve svátek Yule se temná síla, se kterou Slunce bojuje celou zimu, vzdává. První paprsky světla proniknou prázdnou tmou a uchystají se oplodnit semena ležící ladem pod přehozem nejtemnějšího období. V hlavním ohništi domu se slavnostně zapálí vánoční poleno. Cesmína, břečťan, jmelí a další zelené rostliny zdobí dům. Takto ozdobený dům je přípravou k přijetí přírodních duchů hledajících útočiště před mrazem a tmou venku. Ratolest cesmíny zůstává v domě pro štěstí celý rok.
...podrobnější povídání o Yule zde...


Velký svátek - IMBOLC 2.2. – Hromnice – Imbolc ( Imbolg )– Svátek světel – Ohňový svátek
Slunce zrozené o zimním slunovratu sílí. Imbolc je slavnost kojících ovcí, slavnost ohně, který byl zapálen o Vánocích a jasně hoří v nafouklých břiších březích stádních zvířat, a řeky mléka se rozproudí v naběhlých strucích. Imbolc je svátek nových začátků: první orba, první setí, první vzplanutí lásky. Je to festival mléka Matky, která živí své děti plameny života a lásky.
...podrobnější povídání o Imbolcu zde...


Malý svátek – OSTARA 21.3. - jarní rovnodennost - Počátek velikonoc
Slunce dále sílí. Délka dne i noci je stejná, oficiálně začíná jaro. Ptáci si začínají stavět hnízda a zahřívat vejce. Vejce je symbol znovuzrození, plodnosti a nesmrtelnosti. Říše rostlin se překrásně probouzí, statné stromy vyzařují mohutný proud energie, který vlévají do svého růstu. Jarní květiny mají nejkrásnější barvy. Nastává fantastická přehlídka svátku jara.
...podrobnější povídání o Ostaře zde...


Velký svátek - BELTANE 30.4. – předvečer Prvního máje-svátek lásky, dodnes se vztyčují májky
Beltane je svátek s dvojí symbolikou – plodnosti a smrti. V předvečer prvního máje dosahují sexuální síly vrcholu. Významná je i harmonie v přírodě. V dávných dobách býval obětován život, aby život významnější mohl pokračovat. Je zde podobnost křesťanských a předkřesťanských mýtů. Oba proudy uznávají moment oběti a transcedence za silný prostředek uzdravení společnosti.

...podrobnější povídání o Beltainu zde...


Malý svátek – LITHA 21.6. – letní slunovrat - Svatojánská noc
Slunce je nejsilnější, je ve svém zenitu a dává nám radost nejdelšího dne v roce. O půlnoci v den slunovratu byly na kopcích zapalovány ohně. Lidé kolem nich tančili a proskakovali je. Léčivá síla Slunce byla spojována s mocí vody. Oltáře Slunce často stály u léčivých pramenů. Svou úlohu při oslavách slunovratu hrálo i uctívání stromů. Stromy u studní a pramenů se zdobily barevnými látkami. Po tanci přicházela na řadu hostina a hry.

...podrobnější povídání o svátku Litha zde...


Velký svátek - LUGNASADH 1.8. - začátek slizně, dožínky
Lugnasadh stojí na počátku sestupu Slunce do zimní temnoty. V tomto období se završuje spojení Slunce se Zemí, sklizeň přináší první plody. Ve své podstatě je Lugnasadh časem napětí, kdy tmavé zimní dny se začnou zvolna ohlašovat a úroda ještě není všechna v bezpečí. Letní křik rorýsů pomalu mizí z oblohy. A i když jsou dny horké a slunné, je poznat, jak se den krátí, každým dnem jsou stíny zapadajícího slunce delší a rána studenější.

...podrobnější povídání o svátku Lugnasadh zde...


Malý svátek – MABON 21.9. – podzimní rovnodennost
Podzimní slunovrat je výjimečný okamžik, den a noc jsou opět stejně dlouhé a my se tentokrát zastavujeme, abychom pozdravili nastávající temno. Zastavujeme se, abychom poděkovali mizejícímu Slunci za jeho dary – úrodu, kterou vidíme kolem sebe. Mabon je poslední příležitostí k dokončení letních prací. Pouze jsou-li splněny povinnosti letní sezóny, je možné temné období strávit v klidu a přemítání.

...podrobnější povídání o Mabonu zde...


Velký svátek - SAMHAIN 31.10. – Svátek všech svatých
Samhain spadá na konec sklizně a uzavírá zemědělský cyklus. Samhainem začíná temná zimní polovina roku. Je to magická doba, kdy přestávají platit zákony prostoru a času, kdy závoj mezi světy je tenký a v podivném chování lidí se odráží události ze světa „duchů“. Samhain je ve své podstatě časem předtuch, sestoupení do temného chaosu, z něhož nakonec vytrysknou nové ideje a nový život.

...podrobnější povídání o Samhainu zde...

zpět