ČAROPRAXE


Samozasvěcení a iniciace

Když sem četla v různých materiálech o samozasvěcení, natrefila jsem několikrát i na termín iniciace. Tady je pár vysvětlení těchto termínů:
Iniciace - podnítit, dát popud k vzniku, zažehnout „jiskru“ v srdci, duši, těle, probuzení ducha a skrytých sil…
Samozasvěcení – zasvětit se něčemu, oficiálně se vydat na cestu, kterou jsme zvolili, slib, utvrzení o tom, že jsme staré opustili a nové přijímáme …
Tak si myslím, že iniciace čarodějky „na volné noze“ je vyslechnutí hlasu, který nás vyzval k poznávání, je to náš souhlas probuzené touze poznávat, a samozasvěcení je naše vlastní oficiální uvedení se na cestu za poznáním. Startovací čára, kterou si sami narýsujeme, odpočítáme si čas startu a vyrazíme. Je to mezník v našem životě, předěl.
Jinak tomu bude ve skupině, která následuje nějakou určitou tradici. Ale to je zcela jiná kapitola.

Obřad samozasvěcení nemůže být přesně zapsaný a automaticky opakovaný, jak si někteří lidé představují. Vždyť každé samozasvěcení je o něčem jiném, tak jako jsou jiní lidé, kteří ho podstupují. Jen vy sami si můžete připravit jeho podobu, vždyť jen vy sami víte, čemu, kdy a proč se chcete zasvětit. Váš samozasvěcovací obřad bude jedinečným experimentem a tak by měl být také připravován - jako jednorázová záležitost a zkušenost. Návody z knih berte jako inspiraci. A vězte, že bohové nehledají drahé a luxusní obětní dary, oni vše vytvořili, a to my si vše jen vypůjčujeme a užíváme. My jim můžeme především dávat náš vlastní čas a úsilí při své cestě za světlem. Obřad samozasvěcení může být tou pověstnou první jiskrou a nakonec naše duše může planout jako hvězda.

Samozasvěcení
Pár dní před dnem, který jste si vybrali ke svému samozasvěcení popřemýšlejte, znovu zrevidujte své cíle a buďte k sobě upřímní. Jak jednou zčeříte hladiny svého vědomí i nevědomí, již nikdy se zcela neutiší. Jestli jste i tak přesvědčeni, že zasvěcení provedete, je čas najít si magické jméno a zahájit přípravy na obřad samozasvěcení.

Příprava
Vybrat čas
Nacvičit vystavění kruhu
Vypracovat si scénář obřadu - nechte se inspirovat knihami a vlastní potřebou
Připravit si pomůcky a místo

Vlastní obřad
Samozasvěcení není přísaha slibující při porušení velké tresty, o nichž jste možná četli nebo slyšeli, ale upřímný a srdečný slib zkusit být lepší lidskou bytostí, vyvinout své jedinečné a vrozené talenty ve prospěch bohů na Zemi. Je to slib studovat a pracovat. Uvědomit si hodnotu moudrosti a znalostí, které můžete postupně získávat a mít za ně zodpovědnost.
Proveďte relaxační očistnou koupel a vystavte kruh. …. proveďte připravený obřad…. prožijte si skutečnost, že malá jiskra světla které je uvnitř vás, nyní hoří jasněji. Myslete na práci, kterou budete muset udělat, na magickou zodpovědnost, která je břemenem, pro které nemůžete jednat bez patřičného zvážení všech důsledků. Zrušte kruh.

V následujícím období budete pravděpodobně vedení do různých druhů nových situací, v nastávajícím období může být váš závazek bolestně testovaný. Vaše sny mohou být živé a impulsy začnou protékat vaší myslí. Věci ve vašem životě se změní, a po dobu několika měsíců může být docela obtížné se přizpůsobit.

Poznámka
Celá Chaloupka je o eklektickém čarodějnictví, přesto mám nutkání vám to v této kapitole opět připomenout.
zpět