Tradice
Litha, nebo také Midsummer, je dnem s nejdelší dobou slunečního svitu, slaví se kolem 21.června. Je to vrchol moci boha světla. Tato podoba boha je často známá jak dubový král. V době letního slunovratu je bůh světla v nejvyšší síle. A pak, když dosáhne vrcholu, dává se na cestu jeho dvojče, bůh temnoty (ne zlý nebo satanský), často známý jak cesmínový král. Obřady zobrazují tyto dva krále v souboji. Lze si to vysvětlovat jako dvě soupeřící osobnosti uvnitř stejného božstva. Dubový král je narozený o zimním slunovratu. Roste a sílí jak se večery krátí a dny se prodlužují. V okamžiku své největší síly, v den letního slunovratu, se konfrontuje sám se sebou v zrcadle a vidí druhou stranu své osobnosti, vidí příchod cesmínového krále. Cesmínový král je narozený v létě. On získává sílu od té chvíle, kdy utichnou oslavy Lithy a večery se začnou prodlužovat, a dne pomalu ubývá. Pak přijde den jeho největší síly – Yule, nejdelší noc v roce. A v tomto bodě, zase on nahlíží do zrcadla a vidí přicházet druhou stranu sebe, vidí přicházet dubového krále. Je známo mnoho verzí této tradice.
Dalším důležitým motivem Lithy je téma sestupu („do podsvětí, temnoty, pod zem“). Pro čarodějky to znamená sestup do svého nitra a změnu všeho, co je nezbytné k tomu, aby se staly lepšími. Oslavy se mohou týkat naší touhy po změně k lepšímu.
Máte-li nějakou oblíbenou legendu o souboji králů či o „sestupu“, zařaďte ji do svého obřadu. Můžete ji zahrát, přečíst, či dokonce skouknout na videu. Nic není zakázáno :-)
Živelnost a láska jsou klíčové akce související s vrcholem léta. Litha je dobrý čas na to vykonat váš samozasvěcovací obřad... nebo jen prosté znovu zasvěcení/obnovení slibu, jako část Vaší slavnosti. Rituální akce pro Lithu mohou zahrnovat přeskakování hořící hranice (venku), či procházení mezi dvěma ohni/svíčkami (doma) pro očistu a obnovení energie, dál sběr a sušení bylin. Pálení bylin pro odstraňování negativních záležitostí v našem životě. Slavíme-li venku můžeme sbírat rosu pro magické účely. Oheň a voda, bůh a bohyně. Proto často stály svatyně Slunce poblíž posvátných studní, či pramenů.
O svatojánském večeru v polích a lesích je prý možno potkat skřítky, víly a další bytosti. Litha se považuje za jeden z nejlepších časů pro vykonávání magie všeho druhu, protože je to čas ohromné magické síly. Zvláště efektivní magie a kouzla pro tuto dobu jsou láska, léčení a blahobyt.
Božstva oslavovaná u příležitosti letního slunovratu gravidní Bohyně a bůh Slunce. Zvláštní důraz by mohl být umístěn na bohy Aphrodite, Astarte, Freya, Hathor, Ishtar, Venuše, Athena, Artemis, Danu, Kali, Isis, Juno, Apollo, Dagda, Gwydion, Hélios, Llew, dubový/cesmínový král, Lugh, Ra, Zeus, Prometheus, Ares, a Thor.

Inspirace co si připravit na slavnost:
Váček s bylinami (nebo papírová obálka na doma) do ní sušené bylinky, hodí se levandule a heřmánek. Později si do nich přenesete problémy, bolesti, nemoci a zármutky.
Pokud máte tak kotlík (popřípadě misku) s vodou.
Svíčky: červenou - Bůh, zelenou – Bohyně (vpravo a vlevo od kotlíku na oltáři), svíčky na čtvrtiny kruhu podle barevných souvztažností, a na doma dvě svíce jimiž nahradíte venkovní ohně.
V případě samozasvěcování misku se svěcenou vodou a šperk.
Košťátko na očistu.
Ubrus na výzdobu oltáře bílý nebo zlatý/žlutý.
Symboly Boha a Bohyně, dál symboly reprezentující svátek Lithu , například takové věci, jako oheň, slunce, jmelí, duby, hranice. Oltářové ozdoby mohou zahrnovat i letní květiny - zvláště slunečnice, dál třeba lastury, vonné směsice a letní plody.
Barvy: bílá, červená, kukuřičná žluť nebo zlatá žluť, zelená, modrá.
Litha zahrnuje všechny zelené drahokamy, zvláště smaragd.
Rostliny přidružené k letnímu slunovratu jsou dub, jmelí, bez, kadidlo, citron, šafrán, vavřín, heřmánek, fenykl, stračka, levandule, kapraď samec, starček, mateřídouška, dobromysl, jabloň, jahodník, kopr, měsíček, řebříček, třezalka, vřes a mnoho dalších
Kadidlo pro tuto slavnost čarodějnic by mohlo být kombinováním jakýchkoliv z následujících nebo jednoduše jen jedno z nich ... kadidlo, myrha, santal bílý, citron, jasmín, lotos nebo wisteria.
Tradiční pohanská jídla pro Lithu zahrnují čerstvou zeleninu všeho druhu a čerstvé ovoce, např. jahody, citróny a pomeranče. Další standardní jídlo může být perník či chléb, stejně tak tykev a nějaká žlutě nebo pomerančově zbarevná jídla. Flambovaná jídla jsou také vhodná. Tradiční nápoje jsou světlé pivo nebo čerstvý džus jakéhokoliv druhu.
Obvyklé rituální předměty.
Zameťte území kruhu ve směru deosil. Vztyčte čtvrtinové svíčky a můžete dle nálady přidat nějaké doplňky symbolizující Vládce čtvrtí. Pokryjte oltář ubrusem, ozdobte jej letními květinami, zvláště slunečnicemi a ostatními ozdobami. Vše uspořádejte jak jste zvyklí, včetně rituálních nástrojů, které používáte. Soustřeďte se na to, co děláte. Umístěte kotlík nebo misku z vodou do středu oltáře. Červenou Sluneční svíčku doprava, zelenou svíčku Bohyně vlevo od kotlíku.
Když je vše připravené, Je-li třeba (nebo pokud jste zvyklí) pusťte si tiše relaxační hudbu, vykonejte očistnou koupel, při tom se utište, soustřeďte se na svůj střed a když cítíte, že jste připraveni začít, začněte.
Inspirace: Rituál letního slunovratu začíná:
Vytvořte magický kruh.
"Slavím vrchol léta tímto obřadem, na počest sálajícího Boha slunce...
Celá příroda vibruje hojnými energiemi Bohyně i Boha.
Země se koupe v životním světle Slunce.
... od té doby, co o svátku Yule světlo začalo růst, při Ostaře dosáhlo světlo vítězství, pokračovalo Slunce v růstu, až dnes dosáhlo svého nejžhavějšího bodu, letního slunovratu. Od této chvíle však světlo začíná uvadat a svět se opět obrací do temnoty. Avšak dnes je Slunce vysoké, den je dlouhý a jasný, země je prohřátá a teplá. Jak bůh Slunce žhne nahoře, hoří plamen mého obřadního ohně dole."
Zapalte zelenou svíci:
Ó, zelená Matko přírody, paní luk, jezer a vodních proudů,
Paní hvězdného nebe a tajemné Luny, přadleno osudu,
Ctím Tvé plodné lůno Paní, žádám si Tvé požehnání.
Zapalte červenou svíci:
Ó, mocný rudý bože Slunce, pane ohně a života,
Otče všech věcí, z luhů a hájů, z Tvého sémě, Tvé děti objeví se.
Mocný Pane sálajícího Slunce, žádám si Tvé požehnání.
Vezměte připravený pytlíček s bylinkami (vizualizací si představte své potíže, jak přecházejí do bylin), držíc ho nahoře, říkejte například:
Svou silou bože Slunce nech v žáru ohně spálit vše znepokojující, bolavé, nemocné a zkažené. Očisti mě skrz své teplo a světlo…. Zapalte pytlíček od svíce a nechte dohořet v žáruvzdorné misce k tomu přichystané. (venku jej vhoďte do ohně), dívejte se, jak hoří a představujte si, jak to negativní hoří a obrací se v prach…..
Silami velké bohyně a velkého Boha,
silami Ducha jejich jednoty,
silami země, vzduchu, ohně a vody,
a silami Slunce, Měsíce a hvězd...
Já vypuzuji tyto nechtěné věci z mého života.
Když váček dohoří a představy odplynou, postříkněte se vodou z kotlíku nebo misky, můžete na to použít malou větvičku vřesu:
Velká Matko bohyně, jsem očištěna vodou,
Přeskočte oheň, nebo projděte mezi dvěma svíčkami:
Otče Bože, jsem očištěna ohněm, odleskem paprsků letního slunovratu.

Předstupte před oltář a můžete provést samozasvěcení (anebo ujištění/obnovení přísahy) podrobněji v Knize stínů/Samozasvěcení
"Já, (magické jméno), zasvěcuji se pohanské (magické/čarodějnické) cestě,
zasvěcuji se Bohyni a Bohu,
kteří společně tvoří Velkého ducha.
Já slibuji, že budu následovat prastaré cesty,
které mě povedou k poznávání pravdy a moudrosti.
Já budu sloužit velké bohyni,
a budu ctít velkého boha.
Jsem čarodějnice ... (magické jméno)

Čelem k severu:
"Vězte, Ó síly Země, duchu (strážce) severu,
popatřete na mě: Já, (magické jméno),
zasvěcuji se (zvonu slibuji věrnost) Paní Luny a bohu Slunce."
Čelem k východu:
"Vězte, Ó síly Vzduchu, duchu (strážce) východu,
popatřete na mě, Já, (magické jméno),
zasvěcuji se (zvonu slibuji věrnost) Paní Luny a bohu Slunce."
Čelem k jihu:
"Vězte, Ó síly Ohně, duchu (strážce) jihu,
Popatřete na mě, Já, (magické jméno),
zasvěcuji se (zvonu slibuji věrnost) Paní Luny a bohu Slunce."
Čelem k západu:
"Vězte, Ó síly Vody, duchu (strážce) západu,
Popatřete na mě, Já, (magické jméno),
zasvěcuji se (zvonu slibuji věrnost) Paní Luny a bohu Slunce."

Ponořte špičky prstů do vody kotlíku (misky) nebo do misky se svěcenou vodou, pokud ji máme připravenou, nakreslete pentagram, (nebo symbol bohyně) na vašem čele, říkajíc:
"Nechť je má mysl vždy otevřená poznání a skutečnosti.."
Posvěťte své rty říkajíc:
"Nechť mé rty vždy mluví pravdu nebo mlčí, hrozí-li nebezpečí."
Posvěťte svou srdeční oblast, říkajíc:
"Nechť moje srdce hledá bohyni, nyní a vždy."
Posvěťte středy dlaní, říkajíc:
"Nechť jsou mé ruce nadané provádět prastaré umění."
Posvěťte chodidla z vašich nahou, říkajíc:
"Nechť mé nohy jdou posvátnými cestami……."
Darujte si šperk – symbol dnešního zasvěcení.
Oslavte slunovrat jídlem a pitím.
Rozpusťte kruh.

Inspirováno z mých oblíbených knih.

Zpět