TEORIE

Začátky

Jak začít:
Díky tomu, že někteří lidé mají k magii dispozice, jsou na základě pravidla, že stejné přitahuje stejné, k magii přitahováni. Ti, které přitáhla jen módnost a popularita, rychle odpadají. A tak je naše cesta poseta „náhodami“, které nám zprostředkují poznání různých knih, neobvyklá setkání se zvláštními lidmi a různé události, které mění náš směr, růst, chápání a život jako takový.
Když jsem byla na úplném začátku, chtěla jsem vyzvědět něco konkrétního od těch zkušenějších, ale nedostalo se mi žádné „praktické“ rady, a já se zlobila, že mi nikdo nechce nic poradit. Ale teď už vím, že to od nich bylo moudré. Prožívání magie je totiž tak subjektivní, že si to stejně musíte osahat sami. A taky už vím, že o některých věcech se má mlčet, neboť by se mluvením pokazily nebo znesvětily.
Nebojte se začít s čímkoli, a nějaká strunka ve vás se rozezvučí. V magii pro vás platí do začátků jen opatrnost - nedělejte vše, co vám kdo řekne, a neříkejte nikomu o tom, co děláte. Studujte vše, co vám „osud“ přinese do cesty, ale neopakujte vše z těchto materiálů bez rozmyslu. Až budete mít něco nastudováno, a budete chtít udělat nějaké „kouzlo“ a pozor…budete mít opravdu důvod …zkuste to, třeba s magii svící.

Příklad:
Ubližuje mi osoba xy…chci se toho jejího chování zbavit, a tak vymyslím a provedu „kouzlo“ proti osobě xy …. Špatně!! Lepší je toto: vymyslím a provedu „kouzlo“ pro sebe, například na dodání sebevědomí, odvahy, vtipu, lstivost a já nevím čeho, abych byl schopen osobu xy „usadit“. A tak si myslím, že magie je o zdokonalování sama sebe, a ne předělávání jiných. Magie je o pomoci sama sobě, o zabývání se sama sebou, objevování částí sebe, které neznáte, protože magie je částí vás samotných.
Každý z nás je jedinečná lidská bytost, která má právo myslet na sebe, má právo se milovat, hýčkat se, má právo si dělat radost. Ano, buďme starostliví k ostatním, ale ne na úkor sebe. Tím nemyslím nějaké extrémní situace, kdy je obětavost na místě. Je to tak, naučte se to. Krásný rituálek je na www.bohyne.mysteria.cz/ jmenuje se Rituál sebepřijetí a naleznete ho zde.

Provedení „kouzla“:
Provedení každého „kouzla“ je vlastně také rituál. Rituál zapsaný v magickém deníku (knize stínů) je, řekněme, scénář, podle kterého budete postupovat při vykonávání rituálu. Rituály jsou různého druhu podle toho, co jimi zamýšlíte udělat. Můžete je vykonávat z důvodu oslav sabatu, či z důvodu provozování magie při esbatu, nebo i v jiný čas. Čím pečlivěji si rituál připravíte, tím lepší bude výsledek. Rituály mohou být Vámi vymyšlené, nebo provedené podle návodu z knih, či opsané od někoho zkušenějšího. Ale vždy musí mít určité rozvržení, vždy musíte dodržet určitá pravidla.
1. Musíte si dobře promyslet co vlastně chcete a proč … jaký má být výsledek … nejde-li „věc“ udělat jednodušeji „normálně“ … prostě si celou věc řádně promyslet.
2. Připravit „scénář“ do magického deníku: nadpis „cíl - čeho chceme dosáhnout“ a dál:
            - seznam pomůcek, výběr barev, sestavení veršů či proslovů.
            - výběr druhu magie a nejlepší doby na provedení.
            - podrobný scénář celého rituálu, co budeme dělat a říkat.
3. Shromáždění všeho.
4. Očista.
5. Provedení rituálu: provedení kruhu, soustředění se na cíl, práce s pomůckami a slovem, při které shromažďujeme „sílu“, vyslání „síly“ za účelem splnění úkolu.
6. Ukončení – je také důležité, hlavně z důvodu bezpečnosti. "Na místech, kde se často magicky pracuje, ať už mentálně nebo rituálně,se postupem času vytvoří silové pole, které přitahuje nežádoucí atrální bytosti, jež se rády přiživují na těchto energiích a na energiích osob, jež se na těchot místech zdržují." J.Veselý, Magie … tak studujte !!!
zpět